077-4940165077-4940165

רח’ אורלוב פתח תקוה

בנין של 39 יח’ דיור, במרכז העיר בפתח תקוה. הבניין הינו פרוייקט תמ”א 38.2 (הריסה ובנייה מחדש) שהסתיים בפתח תקוה ואוכלס  במרץ 2016.

מפת הפרויקט