077-4940165077-4940165

אורלוב פתח תקוה

אורלוב פתח תקוה

בנין של 39 יח’ דיור, במרכז העיר בפתח תקוה. הבניין הינו פרוייקט תמ”א 38.2 (הריסה ובנייה מחדש) שהסתיים בעיר פתח תקוה ואוכלס במרץ 2016.

פרטים נוספים

תפריט נגישות